ویدئو

سمینار مدیریت
سمینار مدیریت در مشاغل پرریسک روز گذشته با حضور مدیریت سکه آنلاین سرمایه ، کارشناسان و فعالان حوزه اقتصاد در سالن همایش های کتابخانه ملی برگزار شد.